garbnikodajne rośliny
 
Encyklopedia PWN
garbnikodajne rośliny, rośliny garbnikonośne,
rośliny należące do różnych jednostek systematycznych, zawierające garbniki w takich ilościach, że można z nich pozyskiwać surowce garbnikowe (garbniki).
Cenionymi roślinami garbnikodajnymi są, z drzew krajowych, gł. dęby (garbniki w drewnie, korze i galasach), świerk pospolity, modrzewie, wierzby, brzozy i kalina (gromadzą garbniki gł. w korze); do surowców garbnikodajnych obcego pochodzenia należy np. drewno kebraczo i drewno ind. gat. akacji (katechu), kora austral. akacji, owoce brezylki, liście perukowca i sumaka; do zielnych roślin garbnikodajnych należą m.in. bergenia, wiązówka błotna, niektóre gat. szczawiu, rzewienia i rdestu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia