fyrd
 
Encyklopedia PWN
fyrd
[fə:rd],
pospolite ruszenie w średniow. Anglii;
w epoce anglosaskiej do służby w nim byli zobowiązani wszyscy wolni mężczyźni zdolni do walki; był zwoływany przez króla lub jego reprezentanta możnowładcę (ealdorman, potem earl), którego rozkazom podlegał; rzadko walczył poza terytorium tej jednostki adm. (shire), z której był zwoływany; nie stanowił gł. siły militarnej królów anglosaskich; po 1066 zachowany jako uzupełnienie siły hufca feudalnego i niekiedy zwoływany w celach obronnych (np. na północy przeciw Szkotom); w późnym średniowieczu przekształcił się w milicję terytorialną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia