Anglosasi
 
Encyklopedia PWN
Anglosasi,
łączne określenie ludów germańskich, które V–VI w. zajęły większość ziem byłej rzymskiej Brytanii, a także społeczeństwa wykształconego w wyniku tego podboju;
wzięli w nim udział Anglowie, Sasi, Jutowie i zapewne Fryzowie, usuwając lub podbijając i asymilując ludność celtycką (Brytowie); plemiona te utworzyły liczne drobne królestwa, z których stosunkowo trwałymi okazały się: Anglia Wschodnia, Essex, Kent, Mercja, Nortumbria, Sussex i Wessex (heptarchia); w końcu VI i w VII w. A. zostali stopniowo schrystianizowani; różnice międzyplemienne zanikały, wykształcając społeczeństwo anglosaskie; od końca VIII w. ziemie A. były atakowane przez wikingów; najazdom oparło się królestwo Wessexu, które następnie (X w.) zjednoczyło wszystkie ziemie anglosaskie, tworząc państwo ang.; 1016–42 znajdowało się ono pod panowaniem królów duńskich, a 1066 uległo najazdowi Normanów, co przyjmuje się za kres epoki anglosaskiej w dziejach Anglii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia