fundusz ubezpieczeniowy
 
Encyklopedia PWN
fundusz ubezpieczeniowy,
środki materialne przeznaczone na wyrównywanie ujemnych skutków zdarzeń losowych, zwłaszcza na pokrycie strat spowodowanych przez klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki, a także na zabezpieczenie materialne osób niezdolnych do pracy;
funduszem ubezpieczeniowym najczęściej nazywa się fundusze i rezerwy pieniężne, utworzone przez zakłady ubezpieczeń ze składek osób ubezpieczonych lub ubezpieczających, a przeznaczone na wypłatę odszkodowań oraz świadczeń ubezpieczeniowych; fundusz ubezpieczeniowy może mieć charakter publiczny lub prywatny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia