fracht
 
Encyklopedia PWN
fracht
[niem.]:
opłata pieniężna należna przewoźnikowi morskiemu za przewóz ładunku;
zasadniczo fracht należy się przewoźnikowi po dowiezieniu towaru do miejsca przeznaczenia, jednak stosownie do umowy może być płatny z góry (w całości lub części), bezzwrotnie i niezależnie od wyniku przewozu lub na innych warunkach; przewoźnikowi przysługuje ustawowe prawo zastawu ładunku na zabezpieczenie jego należności z tytułu frachtu; fracht dystansowy należy się przewoźnikowi za częściowe wykonanie przewozu, jeśli z przyczyn, za które nie odpowiada, nie może dowieźć ładunku do miejsca przeznaczenia; w razie niedostarczenia przez frachtującego określonego w umowie ładunku do przewozu (w całości lub w części) przewoźnikowi należy się fracht martwy w wysokości frachtu umówionego, po odliczeniu zaoszczędzonych kosztów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia