przewóz
 
Encyklopedia PWN
przewóz,
prawo umowa o transport rzeczy albo osób, zawierana z przewoźnikiem za wynagrodzeniem;
w zależności od rodzaju przewoźnika i środka przewozu rozróżnia się przewóz: lądowy (kolejowy, pocztowy, samochodowy), lotniczy, wodny (śródlądowy, morski). W Polsce ogólne zasady przewozu zawiera kodeks cywilny; przewóz kolejowy, samochodowy, lotniczy i wodny śródlądowy reguluje odrębna ustawa. Przewoźnik dokonujący przewozu rzeczy ma prawo żądać od wysyłającego wystawienia listu przewozowego, a w celu zabezpieczenia należności za przewóz przysługuje mu ustawowe prawo zastawu na przewożonej przesyłce. Przewóz morski reguluje prawo morskie; przewóz morski rzeczy następuje na podstawie umowy (np. czarteru) za zapłatą frachtu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia