fotoskład
 
Encyklopedia PWN
fotoskład, skład fotograficzny,
poligr. technika składania, gł. tekstów, przy użyciu urządzeń zw. fotoskładarkami; polega na naświetlaniu błony fot. przez fotomatryce znaków pisma drukarskiego;
obecnie f. przeprowadza się najczęściej systemem elektronicznym, stosując komputer z monitorem ekranowym i odpowiedni program edytorski; tekst, zwykle razem z ilustracjami, jest wprowadzany do pamięci komputera, a program edytorski umożliwia tworzenie, zgodnie z założonym układem typograficznym, kolejnych stron publikacji (w czym pomaga obraz oglądany na ekranie monitora); następnie naświetlarka, sterowana przez komputer, zapisuje (zwykle za pomocą promienia lasera) obrazy stron na błonie fot.; otrzymuje się negatyw, diapozytyw lub formę kopiową, z której wykonuje się formę drukową; obraz może być również zapisany na płycie pokrytej warstwą foto- lub termoczułą, w wyniku czego otrzymuje się bezpośrednio formę drukową.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia