filozofia kultury
 
Encyklopedia PWN
filozofia kultury,
kierunek idealistyczny w filozofii niemieckiej przełomu XIX i XX w. podkreślający konstytutywne znaczenie kultury dla życia jednostkowego i społecznego, w tym formowania się osobowości;
jego istotą był program nowej filozofii wychowania, określanej jako pedagogika kultury; także dział filozofii człowieka zajmujący się wyjaśnianiem wytworów i przejawów kultury; dzieli się na ontologię, epistemologię i aksjologię kultury; do przedstawicieli filozofii kultury należą m.in.: W. Dilthey, O. Spengler, E. Cassirer, F. Znaniecki, H. Marcuse, J. Ortega y Gasset, C. Lévi-Strauss.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia