filareci
 
Encyklopedia PWN
filareci
[gr. philáretos < philéō ‘miłuję’, aretḗ ‘cnota’],
Zgromadzenie Filaretów,
tajne, patriotyczne stowarzyszenie młodzieży wileńskiej działające 1820–23;
prezydent Zgromadzenia Filaretów był T. Zan; cele związku (wg ustaw): „nabywanie nauk, moralności i religii, udzielanie przez wzajemny przyjacielski dozór przestrogi, rady i wsparcia w niedostatku”, rozwijanie uczuć patriotycznych; związek przestał istnieć w wyniku procesu filomatów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia