enterowirusy
 
Encyklopedia PWN
enterowirusy
[gr.-łac.],
rodzaj wirusów w rodzinie Picornaviridae o genomie zbudowanym z jednoniciowego RNA;
występują na całym świecie u wielu gat. ssaków, także u ludzi; wykazują wysoką specyficzność gatunkową — namnażają się w jednym lub niewielu gat. gospodarzy; są przenoszone drogą kropelkową, pokarmową, do zakażeń dochodzi również drogą przezłożyskową; najwcześniej rozpoznanym patogenem człowieka był Poliovirus wywołujący zapalenie ośrodkowego układu nerwowego (Heinego–Medina choroba); inne patogeny ludzkie to wirus zapalenia wątroby typu A (ang. Hepatitis A Virus, HAV) oraz wirusy Coxsackie (wywołują zakażenia błon śluzowych dróg oddechowych, spojówek, jelit, aseptyczne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i wątroby).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia