emergentyzm
 
Encyklopedia PWN
emergentyzm
[ang. < łac.],
synteza emergentna,
antymechanistyczna filozoficzna teoria rozwoju, sformułowana 1920–30 przez angielskich filozofów i biologów (głównie S. Alexander, Ch.D. Broad, J.Ch. Smuts, C. Lloyd Morgan);
wg emergentyzmu świat podlega ciągłemu rozwojowi, w toku którego powstają nagle (skokami) wciąż nowe, wyższe jakości tworzące hierarchiczny szereg; w świecie przyrody ożywionej na każdym poziomie jej organizacji — od komórki poprzez narządy, organizmy, gatunki aż do wyższych jednostek systematycznych — powstają skokowo coraz to nowe systemy biologiczne, jakościowo odmienne od jednostek niższego szczebla, co jest wg tej koncepcji podstawą mechanizmu ewolucji świata organicznego; ewolucję tę nazywa się ewolucją emergentną (emergencją).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia