elektrokapilarne zjawiska
 
Encyklopedia PWN
elektrokapilarne zjawiska,
zjawiska związane ze zmianą napięcia powierzchniowego, spowodowane działaniem sił elektr. i molekularnych na powierzchni rozdziału 2 faz;
warunkiem występowania z.e. jest istnienie elektrycznej warstwy podwójnej na powierzchni rozdziału; do badania z.e. wykorzystuje się zmiany napięcia powierzchniowego obserwowane w kapilarach, np. na granicy zetknięcia się metali i stopów w stanie ciekłym z elektrolitami (występują one w wyniku przyłożenia zewn. potencjału elektr. do metalu); znajomość z.e. jest konieczna do prawidłowego opisu ważnych procesów technol., jak: smarowanie, flotacja, elektrolityczne wydzielanie metali itp.; z.e. zbadał i opisał 1873 G. Lippmann, a ich wytłumaczenie podał 1894 W. Nernst.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia