elektroenergetyczna sieć
 
Encyklopedia PWN
elektroenergetyczna sieć, sieć elektryczna,
zbiór urządzeń powiązanych funkcjonalnie i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorców;
sieci elektroenergetyczne składają się z linii elektroenergetycznych i stacji elektroenergetycznych; ze względu na rodzaj prądu elektrycznego, będącego nośnikiem energii, rozróżnia się: sieć elektroenergetyczną prądu przemiennego (najczęściej spotykane częstotliwości: 50 Hz lub — np. w USA i w Japonii — 60 Hz) oraz sieć elektroenergetyczną prądu stałego (mające charakter lokalny i stosowane w elektrowniach lub zakładach przemysłowych). Ze względu na zastosowanie sieci elektroenergetyczne dzieli się na: sieci elektroenergetyczne przesyłowe (220 kV, 400 kV i 750 kV), przeznaczone do przesyłania dużych energii na znaczne odległości i realizacji powiązań między systemami elektroenergetycznymi (krajowa sieć przesyłowa jest eksploatowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA), oraz sieci elektroenergetyczne rozdzielcze, zapewniające rozdzielanie energii i dostarczanie jej do odbiorców. Zależnie od wartości napięcia znamionowego rozróżnia się sieci elektroenergetyczne: niskich napięć — nN (0,38 kV i 0,66 kV); średnich napięć — SN (od 3 kV do 60 kV); wysokich napięć — WN (110 kV, 220 kV i 400 kV); najwyższych napięć (750 kV). Sieci rozdzielcze dzieli się na okręgowe (110 kV), rejonowe (SN), miejskie (110 kV, SN i nN), wiejskie (SN, nN), przemysłowe (110 kV, SN i nN) oraz instalacyjne lub domowe (nN).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia