elektroenergetyczna sieć
 
Encyklopedia PWN
elektroenergetyczna sieć, sieć elektryczna,
zbiór urządzeń powiązanych funkcjonalnie i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektr. oraz do zasilania nią odbiorców
sieci elektroenergetyczne składają się z linii elektroenergetycznych i stacji elektroenergetycznych; ze względu na rodzaj prądu elektr., będącego nośnikiem energii, rozróżnia się: sieć elektroenergetyczną prądu przemiennego (najczęściej spotykane częst.: 50 Hz lub — np. w USA i w Japonii — 60 Hz) oraz sieć elektroenergetyczną prądu stałego (mające charakter lokalny i stosowane w elektrowniach lub zakładach przem.). Ze względu na zastosowanie sieci elektroenergetyczne dzieli się na: s.e. przesyłowe (220 kV, 400 kV i 750 kV), przeznaczone do przesyłania dużych energii na znaczne odległości i realizacji powiązań między systemami elektroenerg. (krajowa sieć przesyłowa jest eksploatowana przez Pol. Sieci Elektroenerg. SA), oraz s.e. rozdzielcze, zapewniające rozdzielanie energii i dostarczanie jej do odbiorców. Zależnie od wartości napięcia znamionowego rozróżnia się sieci elektroenergetyczne: niskich napięć — nN (0,38 kV i 0,66 kV); średnich napięć — SN (od 3 kV do 60 kV); wysokich napięć — WN (110 kV, 220 kV i 400 kV); najwyższych napięć (750 kV). Sieci rozdzielcze dzieli się na okręgowe (110 kV), rejonowe (SN), miejskie (110 kV, SN i nN), wiejskie (SN, nN), przem. (110 kV, SN i nN) oraz instalacyjne lub domowe (nN).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia