przesyłowe

Encyklopedia PWN

modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem, wzmacnianiem i przetwarzaniem mikrofal.
elektroenergetyczna sieć, sieć elektryczna,
zbiór urządzeń powiązanych funkcjonalnie i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektr. oraz do zasilania nią odbiorców
transport
[łac.],
zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków; obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne (np. opłaty); także dział gospodarki świadczący usługi polegające na przemieszczaniu osób i ładunków; t. bywają też nazywane zespół osób lub partia przemieszczanych ładunków.
dupleks
[łac.],
telekom. układ teletransmisyjny umożliwiający jednoczesne przesyłanie sygnałów w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego.
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa,
telekom. zakłócenie sygnału polegające na przenikaniu do jego drogi przesyłowej niepożądanej energii z dróg przesyłowych innych sygnałów;
telekomunikacyjne zakłócenia, zakłócenia sygnału,
niepożądane przebiegi występujące razem z sygnałem (przebiegiem użytecznym) i pochodzące ze źródeł innych niż sygnał.
telekomunikacyjne zniekształcenia, zniekształcenia sygnału,
niezamierzone odchylenia kształtu sygnału od jego kształtu pierwotnego, wywołane pewnymi niedoskonałościami drogi przesyłowej (układów transmisyjnych), na którą nie oddziałuje żadne źródło energii z wyjątkiem źródła sygnału;
fiz. zmniejszanie się amplitudy drgań swobodnych w układzie drgającym (mech., akust., elektr.), wywołane rozpraszaniem energii;
UCTE, ang. Union for the Coordination of Transmission of Electricity,
system elektroenerg. obejmujący kraje zachodniej i środkowej Europy;
zespół powiązanych funkcjonalnie urządzeń do przesyłania, rozdzielania i użytkowania ciepła;
Deprez
[deprẹ]
Marcel, ur. 19 XII 1843, zm. 13 X 1918, Vincennes,
fr. fizyk i elektrotechnik;
jednostka organizacyjna elektroenergetyki; koordynuje pracę części lub całego systemu elektroenerg. danego kraju oraz współpracę połączonych systemów elektroenerg. kilku krajów.
zespół urządzeń do przewodowego przenoszenia energii elektr. na odległość (niekiedy znaczną) przy użyciu prądu przemiennego, najczęściej o częst. 50 Hz (linia prądu przemiennego) lub stałego albo wyprostowanego (linia prądu stałego).
dział energetyki obejmujący wytwarzanie, przesyłanie, rozdzielanie i użytkowanie energii elektrycznej;
fale elektromagnetyczne dł. od 0,1 mm do 100 km (częst. od 3000 GHz do 3 kHz).
fototelegrafia
[gr.],
telegrafia kopiowa odcieniowa, telekopia odcieniowa,
dziedzina symilografii, w której przy przesyłaniu obrazów nieruchomych wykorzystuje się metody fotograficzne;
gazoenergetyka, energetyka gazowa,
dział energetyki obejmujący przesyłanie i użytkowanie energii, której nośnikiem jest gaz (ziemny, koksowniczy, węglowy, miejski, syntezowy), a także wytwarzanie gazu koksowniczego, węglowego, miejskiego, syntezowego;
w. w woj. podkarpackim (pow. przemyski, gmina Przemyśl), w pobliżu granicy z Ukrainą;

Słownik języka polskiego PWN

przesył «przesłanie, przesyłanie energii elektrycznej, impulsów itp. na duże odległości»
• przesyłowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia