eksport kapitału
 
Encyklopedia PWN
eksport kapitału,
ekon. wywóz za granicę kapitału ze źródeł publicznych albo prywatnych w postaci lokat na rynku walutowym, kredytów handlowych lub finansowych oraz inwestycji portfelowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Eksport kapitału jest wynikiem względnego nadmiaru kapitału występującego w najbogatszych krajach i możliwości bardziej rentownej jego lokaty za granicą; lokat tych szuka kapitał głównie w krajach rozwijających się, a także w krajach rozwiniętych, zwłaszcza w okresie szczególnie szybkiego ich rozwoju, gdy występuje zapotrzebowanie na przypływ kapitału z zewnątrz, lub w wypadku ich osłabienia w wyniku wojny; eksporterami kapitału są współcześnie głównie przedsiębiorstwa i banki prywatne, także przedsiębiorstwa państwowe i agendy rządowe; eksport kapitału stwarza z jednej strony przesłanki do przyspieszonego wzrostu gospodarczego krajów przyjmujących obcy kapitał, do transferu technologii i nowoczesnych systemów organizacji i zarządzania, z drugiej — pociąga za sobą wzrost ekonomiczny i polityczny wpływów wierzycieli w krajach dłużniczych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia