dyskineza
 
Encyklopedia PWN
dyskineza
[gr. dys˜ ‘nie˜’, ‘źle’, kínēsis ‘ruch’],
med. ogólne pojęcie określające neurologiczne zaburzenia czynności ruchu;
mimowolne, nie powtarzające się, choć czasami stereotypowe ruchy, obejmujące mięśnie kończyn, a także mięśnie tułowia w różnych kombinacjach; przyczyną zaburzeń jest uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie układu pozapiramidowego mózgowia; dsyskinezy polekowe — na skutek długotrwałego leczenia dużymi dawkami neuropleptyków lub jako uboczne skutki podawania leków przeciwparkinsonowskich; dsyskinezy zawodowe — u osób wykonujących przez dłuższy czas (kilka do kilkudziesięciu lat) tę samą precyzyjną, wymagającą napięcia psychicznego czynność ruchową, np. kurcz pisarski u sekretarek, kurcze mięśni ust u trębaczy, kurcze palców u fryzjerów; kurcze te są połączone z drżeniem określonych mięśni i bólami; niekiedy występuje dsyskineza dróg żółciowych o objawach mogących imitować najcięższe ataki kolki żółciowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia