dwumian Newtona
 
Encyklopedia PWN
dwumian Newtona,
mat. popularna nazwa wzoru (a + b)n = anb0 + an – 1b1 + an – 2b2 + ... + a0bn, w którym n jest dowolną liczbą naturalną, a oznacza symbol Newtona;
1676 I. Newton wskazał na możliwość uogólnienia tego wzoru, gdy n jest ujemne albo ułamkowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia