duhkha
 
Encyklopedia PWN
duhkha
[sanskr. du’kha ‘cierpienie’, ‘bolesność’],
wg większości indyjskich nurtów filoz. — centralne doświadczenie egzystencjalne jednostki, warunkujące pesymistyczny stosunek do świata i sansary;
możliwość usunięcia cierpienia jest jednym z podstawowych motywów wyzwolenia (moksza, nirwana), stanowiącym zarazem optymistyczną przeciwwagę dla tegoż cierpienia; ból fiz. i psychiczny wynika z niewiedzy (awidja); przyjemne doświadczenia mają przemijający charakter i potęgują cierpienie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia