duch
 
Encyklopedia PWN
duch,
niematerialny byt, najczęściej odróżniany od duszy;
u Anaksagorasa z Kladzomen nous, u Platona boski demiurg, a w gnostycyzmie logos; scholastyka rozróżniała 3 rodzaje bytów ducha: byt niestworzony („czysty duch” — Bóg), byty duchowe samoistne (aniołowie) i byty duchowe łączące się z ciałem (dusze ludzkie); szczególnie ważną rolę pojęcie ducha odgrywa w nowożytnej filozofii niemieckiej (G.W.F. Hegel) i w idealizmie obiektywnym, dla którego rzeczywistość jest manifestacją ducha (B. Croce, G. Gentile).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia