dogładzanie
 
Encyklopedia PWN
dogładzanie, gładzenie oscylacyjne, superfinisz
wykańczająca obróbka ścierna umożliwiająca uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni przedmiotów (gł. metalowych) przez usunięcie wierzchołków mikronierówności powstałych w wyniku wcześniejszej obróbki (szlifowaniem, dokładnym toczeniem);
polega na szlifowaniu drobnoziarnistymi osełkami (pilnikami ściernymi); prowadzone z udziałem chłodziwa; w czasie obróbki pilnik wykonuje ruch oscylacyjny o małej amplitudzie i dużej częst. oraz powolny ruch posuwisto-zwrotny wzdłuż całej powierzchni obrabianej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia