obróbka ścierna
 
Encyklopedia PWN
obróbka ścierna,
obróbka skrawaniem za pomocą ziaren materiału ściernego o nieokreślonej liczbie ostrzy i nie dającej się określić geometrii;
rozróżnia się: o.ś. narzędziami ściernymi (szlifowanie, gładzenie, dogładzanie), np. ściernicą (tarczą lub walcem z materiału ściernego spojonego spoiwem), taśmą ścierną (na szlifierkach taśmowych lub za pomocą papieru i płótna z tzw. nasypem — ziaren materiału ściernego związanego spoiwem z podłożem) oraz o.ś. luźnym ścierniwem (np. polerowanie, obróbka strumieniowo-ścierna, ultradźwiękowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia