dochód gwarantowany
 
Encyklopedia PWN
dochód gwarantowany, minimalny dochód gwarantowany,
pojęcie stosowane w polityce społecznej do określenia prawnych i finansowych rozwiązań, które polegają na uzupełnianiu dochodów osób (gospodarstw domowych) do poziomu pewnego minimum ustalanego przez rząd, gwarantowanego przez państwo, a realizowanego głównie przez instytucje pomocy społecznej;
istnienie rozwiązań socjalnych opartych na zasadach dochodu gwarantowanego oznacza stosowanie w praktyce kategorii minimum socjalnego i minimum egzystencji i jest traktowane jako instrument ograniczania ubóstwa i poprawy warunków życia najgorzej sytuowanych grup ludności; świadczenia dochodu gwarantowanego mają ogólny, podmiotowy charakter i różnią się od zindywidualizowanych świadczeń pomocy społecznej; koncepcje dochodu gwarantowanego mają też zastosowanie w rozwiązaniach podatkowych (tzw. negatywny podatek dochodowy, dywidenda socjalna) i są realizowane w większości krajów rozwiniętych gospodarczo.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia