długość
 
Encyklopedia PWN
długość,
mat. miara krzywej;
dla odcinka jest to odległość jego końców, dla łamanej — suma długości jej odcinków, dla innych krzywych — kres górny długości łamanych wpisanych w tę krzywą; jeśli krzywa jest dana na płaszczyźnie za pomocą przedstawienia parametrycznego (φ1(t), φ2(t)), gdzie φi są różniczkowalne, to jej długość od punktu danego parametrem a do danego parametrem b wyraża się wzorem ; w szczególności, gdy krzywa jest wykresem funkcji f, jej długość wyraża sie wzorem: znajdowanie długości krzywej zwane jest rektyfikacją; nie każdą krzywą można zrektyfikować.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia