desakralizacja
 
Encyklopedia PWN
desakralizacja
[łac. de ‘od’, sacer ‘święty’],
religiozn. przeciwieństwo sakralizacji (konsekracji), zmiana statusu przedmiotów, osób, istot, zjawisk lub idei przez przeniesienie ich ze sfery sacrum do sfery profanum.
Stałą desakralizację w kontekście społ.-kulturowym określa się jako laicyzację i sekularyzację, w kontekście ideol. — ateizację (ateizm), w kontekście mitycznym demityzację; z punktu widzenia poszczególnych systemów rel. można mówić o desakralizacji jako dechrystianizacji, deislamizacji itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia