demokracja bezpośrednia
 
Encyklopedia PWN
demokracja bezpośrednia,
polega na bezpośrednim podejmowaniu wszystkich ważnych decyzji państwowych przez ogół obywateli, np. na zgromadzeniu lub w formie referendum; do aparatu państwowego należy przygotowanie projektów decyzji i podejmowanie działań wykonawczych lub o charakterze technicznym; demokracja bezpośrednia jest swoistym ideałem demokracji, trudnym do zrealizowania (szczególnie w państwach większych), toteż występuje w bardzo ograniczonym zakresie, np. w Szwajcarii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia