człowiek kopalny
 
Encyklopedia PWN
człowiek kopalny,
w szerokim pojęciu wszystkie gatunki wyróżniane w obrębie rodzaju Homo (człowiek — Antropologia), opisane na podstawie zachowanych szczątków kostnych z końca pliocenu i z plejstocenu, od najstarszych: Homo habilis, przez Homo erectus do Homo sapiens (antropogeneza); w bardziej zawężonym zakresie, zwyczajowo pojęcie to obejmuje Homo sapiens ze środkowego paleolitu, w tym archaiczne pod względem anatomicznym formy człowieka rozumnego, neandertalczyka (neandertalski człowiek), i anatomicznie współczesnego, z paleolitu górnego, dawniej określane jako Homo sapiens fossilis.
Nie jest ostatecznie wyjaśnione, jakie stosunki pokrewieństwa ewolucyjnego zachodzą między poszczególnymi formami człowieka kopalnego; m.in. sporne jest, czy wszystkie australopiteki stanowiły 1 gatunek, od którego wywodzi się pitekantrop, czy 2 gatunki, z których jeden był ślepym odgałęzieniem ewolucyjnym, oraz czy Homo sapiens pochodzi bezpośrednio od ludzi neandertalskich.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia