ciepło molowe
 
Encyklopedia PWN
ciepło molowe,
pojemność cieplna 1 mola substancji;liczbowo równe iloczynowi ciepła właściwego substancji i jej masy molowej; jednostką w układzie SI jest J/(mol·K);
ciepło molowe jest liczbowo równe iloczynowi ciepła właściwego substancji i jej masy molowej; ciepło molowe odniesione do 1 mola atomów nazywa się niekiedy ciepłem atomowym (liczbowo równe iloczynowi ciepła właściwego substancji i jej masy atomowej), a odniesione do 1 mola cząsteczek — ciepłem cząsteczkowym (liczbowo równe iloczynowi ciepła właściwego substancji i jej masy cząsteczkowej); jednostką w układzie SI jest J/(mol·K).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia