cesja
 
Encyklopedia PWN
cesja
[łac.],
w prawie cywilnym przelew; w prawie międzynarodowym odstąpienie przez jedno państwo części swego terytorium drugiemu państwu;
podstawą cesji jest zwykle umowa międzynarodowa, w której państwo cedujące zrzeka się na rzecz drugiego państwa wszelkich praw do określonego terytorium; umowy takie z reguły podlegają ratyfikacji, która zazwyczaj wymaga zgody parlamentu; cesje dokonywane są najczęściej w wyniku wojny i regulowane w traktatach pokojowych; szczególnym rodzajem cesji jest cesja odpłatna, nazywana czasami nieprawidłowo sprzedażą terytorium; państwo nabywające terytorium przekazuje wówczas określoną sumę pieniędzy państwu cedującemu; innym rodzajem cesji jest cesja wzajemna, czyli zamiana terytoriów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia