cechy podzielności liczb
 
Encyklopedia PWN
cechy podzielności liczb,
mat. kryteria pozwalające stwierdzać, czy dana liczba naturalna dzieli się przez inną liczbę naturalną;
np. liczba 171 dzieli się przez 3, gdyż suma jej cyfr dzieli się przez 3 (cecha podzielności liczby przez 3).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia