caudillizm
 
Encyklopedia PWN
caudillizm
[kaudillizm; hiszp. caudillismo ‘wodzostwo’],
niesformalizowana struktura polit. w Ameryce Łac., oparta na systemie wodzowskim i władzy caudilla (2);
tworzą ją powiązania między caudillem a podległą mu ludnością stanowiącą rodzaj klienteli, winną mu lojalność, posłuszeństwo w sprawach polit., gotową do walki w jego imieniu, w zamian oczekującą „opieki” — korzyści polit. i ekon.; genezę c. wiąże się m.in. z tradycjami kolonialnymi i systemem peonażu, który ekonomicznie i politycznie uzależnił chłopów od właścicieli ziemskich i lokalnych przywódców kierujących się własnymi interesami i ambicjami, rządzących bez żadnych ograniczeń i kontroli ze strony centralnych władz państwa; c. stanowi charakterystyczny i trwały element kultury polit. Ameryki Łac., choć obecnie ma mniejsze znaczenie niż w przeszłości, nadal pozostaje ważnym nieformalnym czynnikiem polit.; często jest uważany za gł. przyczynę niepowodzeń rządów konstytucyjnych w tym regionie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia