burstery
 
Encyklopedia PWN
burstery
[ang.],
bursters, berstery,
astr. źródła promieniowania rentgenowskiego wykryte w latach 70. XX w., charakteryzujące się rozbłyskami zachodzącymi mniej lub bardziej regularnie (choć nie okresowo) w skali czasowej sekund lub minut;
część spośród kilkudziesięciu znanych bursterów została zidentyfikowana jako optyczne obiekty gwiazdowe w Galaktyce. Rozbłyskom rentgenowskim towarzyszą w niektórych przypadkach rozbłyski promieniowania widzialnego i radiowego. Burstery są najprawdopodobniej ciasnymi układami podwójnymi, złożonymi z chłodnego karła i gwiazdy neutronowej. Przypuszcza się, że rozbłyski powstają w wyniku nagromadzenia się materii, która poprzez dysk akrecyjny (akrecja) opada z karła na powierzchnię gwiazdy neutronowej (gdy jej ilość przekroczy wartość krytyczną, następują wybuchowo reakcje jądrowe wyzwalające energię rozbłysku).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia