burgundczycy
 
Encyklopedia PWN
burgundczycy,
francuskie stronnictwo polityczne z początków XV w.;
walczyli o władzę w państwie za panowania Karola VI Szalonego ze stronnictwem armaniaków; b. przewodzili książęta Burgundii (stąd nazwa): Jan bez Trwogi, a następnie jego syn, Filip Dobry; zabójstwo przywódcy armaniaków, brata króla, księcia Ludwika Orleańskiego (1407), uzyskanie poparcia mieszczan Paryża (którym przewodził S. Caboche), a zwłaszcza sprzymierzenie się z Anglikami, których sukcesy militarne w wojnie stuletniej osłabiły Francję i dwór królewski, pozwoliły b. zdobyć wpływ na losy kraju; walka prowadzona przez obie strony z równą zaciekłością (m.in. zamordowanie 1419 Jana bez Trwogi) doprowadziła do ogólnego chaosu i rozprężenia wewnętrznego Francji; dopiero zwrot w wojnie stuletniej na korzyść Francji i wzmocnienie władzy królewskiej położyły kres wojnie domowej między obu stronnictwami, które 1435, na mocy pokoju w Arras, podporządkowały się królowi Karolowi VII.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia