Arras

Encyklopedia PWN

termin stosowany do 2. połowy XVII w. na określenie tkaniny dekoracyjnej typu tapiseria;
m. w północnej Francji, w Hauts-de-France, nad rz. Scarpe (dopływ Skaldy);
archeol. kultura epoki żelaza okresu lateńskiego (faza klas. ok. 500–400 p.n.e.), występująca w północno-wschodniej Anglii, w okolicach Yorku,
architekt fr.;
arrasy wawelskie, zw. też arrasami Jagiellońskimi, arrasami Zygmuntowskimi,
zbiór tkanin dekoracyjnych wykonanych w połowie i 3. ćwierci XVI w. w Brukseli na zamówienie Zygmunta II Augusta,
tapiseria
[fr.],
tkanina dekoracyjna naśladująca obraz, tkana na krośnie poziomym lub pionowym na podstawie kartonów wykonanych przez malarzy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia