bliźnięta
 
Encyklopedia PWN
bliźnięta, bliźniaki,
u człowieka i ssaków 2 osobniki rozwijające się w tej samej ciąży (ciąża mnoga), urodzone w bardzo krótkim odstępie czasu jeden po drugim;
bliźnięta dwujajowe (dizygotyczne) rozwijają się z 2 jaj równocześnie zapłodnionych; mają różne genotypy — mogą być odmiennej płci i niepodobne; bliźnięta jednojajowe (monozygotyczne) rozwijają się z 1 jaja wskutek rozdzielenia się zarodka w bardzo wczesnym stadium rozwojowym na 2 części; stąd jednakowy genotyp, m.in. ta sama płeć i ogromne podobieństwo (nawet linie papilarne jednakowe lub będące lustrzanym odbiciem); rozwijają się w 1 łożysku; doskonały obiekt badań umożliwiający stwierdzenie, w jakim stopniu cechy fizjol., psychiczne itd. są wrodzone, a w jakim wywołane wpływem środowiska.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia