dwujajowe

Encyklopedia PWN

bliźnięta, bliźniaki,
u człowieka i ssaków 2 osobniki rozwijające się w tej samej ciąży (ciąża mnoga), urodzone w bardzo krótkim odstępie czasu jeden po drugim;
ciąża, w trakcie której równocześnie rozwijają się dwa płody (ciąża bliźniacza), trzy (ciąża trojacza), cztery (ciąża czworacza) lub więcej płodów;
gemeliologia
[łac.-gr.],
genet. nauka o bliźniętach;
psychol. zjawisko występujące w świecie ludzi i zwierząt, polegające na tym, że jednostki należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównywalnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia