jednojajowe

Encyklopedia PWN

bliźnięta, bliźniaki,
u człowieka i ssaków 2 osobniki rozwijające się w tej samej ciąży (ciąża mnoga), urodzone w bardzo krótkim odstępie czasu jeden po drugim;
ciąża, w trakcie której równocześnie rozwijają się dwa płody (ciąża bliźniacza), trzy (ciąża trojacza), cztery (ciąża czworacza) lub więcej płodów;
med. bliźnięta jednojajowe połączone różnymi częściami ciała;
zdolność kontynuowania normalnego rozwoju zarodkowego (normogeneza) mimo patologicznego lub eksperymentalnego uszkodzenia albo usunięcia części zarodka;
gemeliologia
[łac.-gr.],
genet. nauka o bliźniętach;
izotransplantacja
[gr.-łac.],
med. przeszczepienie narządów lub tkanek między osobnikami identycznymi genetycznie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia