biogeografia
 
Encyklopedia PWN
biogeografia
[gr. bíos ‘życie’, geōgraphía ‘opis ziemi’],
dział biologii, a zarazem geografii zajmujący się badaniem rozmieszczenia zwierząt (zoogeografia) oraz roślin (fitogeografia) na Ziemi;
zagadnienia biogeografii są związane ściśle z ekologią, botaniką i zoologią; prawa rządzące rozsiedleniem istot żywych są przedmiotem badań biogeografii ogólnej; biogeografia ekologiczna bada związki między rozmieszczeniem organizmów a warunkami środowiska; biogeografia historyczna zajmuje się zmianami zasięgów poszczególnych gat. i grup roślin i zwierząt, powstającymi w wyniku przemian środowiska i ewolucji organizmów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia