biocenologia
 
Encyklopedia PWN
biocenologia
[gr. bíos ‘życie’, koinós ‘wspólny’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
biocenotyka,
ekol. dział ekologii zajmujący się naturalnie występującymi zgrupowaniami organizmów roślinnych i zwierzęcych (biocenoza);
biocenologia obejmuje klasyfikację, strukturę i funkcjonowanie biocenoz oraz głównie zależności ekologicznych w ich obrębie i prawidłowości rozwoju (sukcesja ekologiczna); badaniami biocenoz wodnych zajmuje się hydrobiologia, a biocenoz roślinnych fitosocjologia; biocenologia tworzy ekologiczne podstawy wielu dziedzin praktycznych, np.: ochrony roślin, rolnictwa, rybactwa, łowiectwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia