synekologia
 
Encyklopedia PWN
synekologia
[gr.],
ekol. dział ekologii zajmujący się badaniem zależności między grupami organizmów oraz strukturą i funkcjonowaniem układów ekol.: populacji, biocenoz, ekosystemów, krajobrazów;
stosownie do rangi tych jednostek, w synekologii są wyróżniane: populacjologia, biocenologia, ekologia ekosystemów i ekologia krajobrazu; ob. termin „synekologia” wychodzi z użycia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia