autekologia
 
Encyklopedia PWN
autekologia
[gr.],
fizjologia reakcji,
dział ekologii pośredni między nią a fizjologią, badający reakcje pojedynczych organizmów na działanie abiotycznych, rzadziej biotycznych czynników środowiska;
posługując się metodami eksperymentalnymi autekologia ustala zakresy tolerancji organizmów względem poszczególnych czynników środowiska oraz ich wymagania względem tych czynników; autekologia jest częścią tradycyjnego podziału ekologii na 2 dyscypliny (przeciwstawnym do niej pojęciem jest synekologia); obecnie podział ten stracił na wartości ze względu na wyodrębnienie się w ekologii licznych dyscyplin nauk. oraz ustalenie, że sama wiedza o wymaganiach środowiskowych organizmów nie wystarcza do wyjaśnienia wszystkich zjawisk zachodzących w układach ekologicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia