bankowe wkłady
 
Encyklopedia PWN
bankowe wkłady,
ekon. środki pieniężne lokowane przez osoby fizyczne lub prawne na rachunkach bankowych;
rozróżnia się wkłady bankowe: płatne natychmiast, czyli a vista, najczęściej niskooprocentowane; wkłady terminowe o różnym oprocentowaniu, zależnie od umownego terminu wypowiedzenia (okresu lokowania); wkłady międzybankowe wzajemnie lokowane przez banki; uprawnienia i zobowiązania wynikające z posiadania wkładów bankowych normują ogólnie ustawodawstwa poszczególnych krajów, a szczegółowo konkretne banki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia