augsburskie interim
 
Encyklopedia PWN
augsburskie interim,
nazwa nadana na sejmie Rzeszy w Augsburgu 30 VI 1548 tymczasowemu uregulowaniu kwestii religijnej, narzuconemu protestantom niemieckim przez cesarza Karola V po zwycięstwie nad związkiem szmalkaldzkim;
porozumienie miało regulować tymczasowo, w oczekiwaniu na decyzje soboru powszechnego, konflikt między protestantyzmem a katolicyzmem; opracowanym przez umiarkowanych teologów katolickich (J. Pflug, M. Helding) i protestanckich (J. Agricola) nie zadowoliło żadnej ze stron i tylko częściowo zostało wprowadzone w życie; 1552 wojna religijna rozgorzała na nowo, cesarz po porażce zawarł ugodę w Passawie 1552 (pasawski układ); ostatecznie postanowienia z 1548 zostały zastąpione 1555 przez zasady augsburskiego pokoju religijnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia