artykulacja
 
Encyklopedia PWN
artykulacja
[łac.],
muz. sposób wydobywania dźwięków realizowany przez wykonawcę na podstawie norm przekazanych przez tradycję (muzyka dawna, lud.) lub wskazówek kompozytora zawartych w partyturze, takich jak: legato, staccato, arco, pizzicato, col legno, glissando, frullato, tremolo, con sordino, Ped. (z użyciem pedału) itd.;
tradycyjne rodzaje artykulacji w muzyce współcz. zostały wzbogacone niekonwencjonalnymi (np. gra na odpowiednio preparowanych strunach fortepianu); artykulacja wpływa na kolorystykę utworu, instrumentację, frazowanie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia