portamento
 
Encyklopedia PWN
portamento
[wł., ‘przenoszenie’, ‘łączenie’],
muz. rodzaj artykulacji polegającej na łączeniu następujących po sobie dźwięków za pomocą dyskretnego glissando, zwłaszcza w grze na instrumentach smyczkowych i w śpiewie;
nadużywane, staje się manierą wykonawczą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia