alim
 
Encyklopedia PWN
alim, ‘ālim
[arab., ‘wiedzący’, ‘ten, który wie’],
l. mn. ulama, stąd popularna w językach europejskich dawna nazwa (plurale tantum) ulemowie, uczony muzułmański, znawca teologii i prawa, zwykle absolwent uczelni muzułmańskiej;
alim tworzą najważniejsza grupę w tradycyjnej hierarchii świeckiej i religijnej w islamie; pełnią funkcje sędziów (kadi), kaznodziejów (chatib), prowadzących publiczne modły (imam), muftich, ekspertów i nauczycieli; odgrywają szczególną rolę w szyizmie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia