szajch
 
Encyklopedia PWN
szajch, szejch, szejk, šayh,
arabski tytuł honorowy, dosłownie: ‘mężczyzna w podeszłym wieku, starzec’, znany już w czasach przedmuzułmańskich;
przysługuje m.in. wodzom arabskim plemion, naczelnikom wsi lub dzielnic miejskich, przywódcom bractw rel., przełożonym muzułm. wyższych szkół rel.; ogólnie tytuł przyjęty w stosunku do teologów muzułm. (alim), a także osób znających Koran na pamięć. Szajch al-islam (tur. şeyhülislâm), tytuł wielkiego muftiego, najwyższego autorytetu rel. w obrębie jednego państwa; w imperium osmańskim tytuł gł. sędziego muzułm. Stambułu, który jednocześnie pełnił funkcję najwyższego zwierzchnika sądownictwa muzułm. w całym państwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia