akumulator niklowo-żelazowy
 
Encyklopedia PWN
akumulator niklowo-żelazowy, ogniwo niklowo-żelazowe Edisona,
ogniwo galwaniczne odwracalne (akumulator elektr.), w którym elektrodą ujemną jest płytka żelazna, dodatnią tlenek wodorotlenek niklu NiO(OH), a elektrolitem — 20-procentowy roztwór wodorotlenku potasu (akumulator zasadowy);
podczas użytkowania (wyładowanie) i regeneracji (ładowanie) zachodzi sumaryczna reakcja: Fe + 2NiO(OH) + 2H2O ⇄ Fe(OH)2 + 2Ni(OH)2; SEM naładowanego akumulatora wynosi 1,41 V w temperaturze 25°C; a.n.-ż. ma mniejszą wydajność niż akumulator niklowo-kadmowy, ale jest nadal używany, gdyż żelazo jest tańsze od kadmu i nie jest toksyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia