akumulacja
 
Encyklopedia PWN
akumulacja
[łac. accumulatio ‘nagromadzenie’],
ekon. przeznaczanie części wytworzonych zasobów (np. części dochodu narodowego w skali państwa lub części przychodów w skali przedsiębiorstwa) na rozwój;
proces akumulacji dzieli się na proces inwestowania, tj. przekształcania części dochodu narodowego w środki trwałe oraz na proces tworzenia zapasów; akumulacja nie jest jedynym źródłem finansowania rozwoju, np. w warunkach rozwiniętych rynków finansowych można w tym celu zaciągać różnego rodzaju kredyty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia