Związek Polaków w Argentynie
 
Encyklopedia PWN
Związek Polaków w Argentynie,
federacja towarzystw i organizacji polonijnych, zał. 1931 w Buenos Aires;
jego początkiem było powołanie 1927 Związku Towarzystw „Dom Polski” w Buenos Aires oraz Federacji Towarzystw i Organizacji Pol. w Argentynie. Związek skupił większość organizacji polonijnych, stając się centralną organizacją polonijną w Argentynie. Jego organem prasowym stał się ukazujący od 1922 tygodnik „Głos Polski”. W okresie II wojny światowej związek zaangażował się w organizowanie pomocy dla ofiar wojny, zaciągu do Wojska Pol., a także pomagał uchodźcom wojennym i przybył po wojnie dipisom. Po 1945 miał charakter niepodległościowy; był też rganizatorem wielu imprez polonijnych, m.in.. obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, obchodów kopernikańskich. W 1966 otwarto siedzibę Związku „Dom Polski” w Buenos Aires, gdzie mieszczą się siedziby również m.in. Biblioteki im. I. Domeyki, drukarnia Głosu Polskiego, Polskiej Macierzy Szkolnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia