Związek Polaków na Ukrainie
 
Encyklopedia PWN
Związek Polaków na Ukrainie,
organizacja społeczna, powstała 1991 z przekształcenia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego (zał. 1988);
celem głównym Związku jest odradzanie i umacnianie polskiej tożsamości narodowej, wspieranie polskiej oświaty i kultury, zwłaszcza znajomości języka polskiego; przy wykonywaniu tych założeń, szczególnie budowy polskich szkół Związek liczy na wsparcie organizacji instytucji polskich; zabiega również o utrzymanie kontaktu Polaków na Ukrainie z krajem; realizacji tej działalności służą organizowane coroczne wyjazdy dzieci z rodzin polskich na kolonie letnie do kraju oraz przygotowania młodzieży do wyjazdu do Polski na studia; Związek wydaje dwutygodnik „Dziennik Kijowski” (oprócz poruszania kwestii społecznych o wymiarze lokalnym informuje też o wydarzeniach politycznych, odnotowując zwłaszcza obecność polskich polityków na Ukrainie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia